Електронните Обществени Поръчки в действие

Отговори на важните практически въпроси при работа с платформата

Кога: 9 октомври 2020 г.

Къде: Варна, Хотел Графит *****

Създаване на електронна обществена поръчка (ЕОП) с обособени позиции:

 • секция „Параметри“ в основната част на поръчката;

 • секция „Общи изисквания“ – приложно поле и особености;

 • начини за създаване на нови обособени позиции;

 • секция „Настройки“ – избор на критерий за възлагане и на ред за работа на комисията;

 • секция „Изисквания“ - подбор, техническо и ценово предложение, видове въпроси и приложно поле, използване на списъци с артикули;

 • секция „График“ – определяне на срокове;

 • избор и попълване на решение и обявление;

 • подписване на решението и публикуване в ОВ на ЕС/РОП/профила на купувача.

 

Изменения в условията на публикувана ЕОП – основания за изменение и стъпки.

 

Даване на разяснения по електронна обществена поръчка – използване на секция „Съобщения и разяснения“ – допускани грешки.

 

Разглеждане и оценка на оферти в ЦАИС ЕОП:

 • отваряне на хранилище с оферти – видове хранилища;

 • назначаване на комисия, подаване на декларации от членовете на комисията;

 • декриптиране съдържанието на офертите от комисията – последици;

 • разглеждане и оценяване на офертите;

 • комуникация с участниците;

 • създаване на протоколи, доклад и решение в ЦАИС ЕОП, публикуване.

 

Приключване работата на комисията и избор на изпълнител.

Сключване на договор в ЦАИС ЕОП – поредност на действията.

mariana copy.jpg

Лектор:

Мариана Кацарова - юрист, експерт по обществени поръчки

Програма по часове:

09.30 - 11.00 ч. - семинарни занятия

11.00 - 11.30 ч. - кафе-пауза

11.30 - 13.00 ч. - семинарни занятия

13.00 - 14.00 ч. - обедна почивка

14.00 -15.30 ч. - семинарни занятия

15.30 - 16.00 ч. - кафе-пауза

16.00 - 17.30 ч. - семинарни занятия