Последните промени в Закона за Финансово Управление и Контрол в Публичния Сектор (ЗФУКПС) и новите указания за прилагането му.

Предизвикателства пред ръководството и специалистите по Вътрешен Контрол в организациите от публичния сектор. 

 

Стратегии и практически насоки за изграждане на ефективен вътрешен контрол

10 Ноември 2020 г.

Варна, Хотел Графит *****

пепа хаджиева.JPG

Пепа Хаджиева - експерт по системи за финансово управление и контрол в публичния сектор и бюджетно счетоводство

Теми и акценти

  • Същност на вътрешния контрол. Условия за ефективни системи за вътрешен контрол.

  • Определяне и постигане на целите на организациите в публичния сектор. Връзка между целите и системата за вътрешен контрол.

  • Елементи на системите за вътрешен контрол.

  • Предпоставки за осъществяване на ефективен предварителен контрол за законосъобразност.

  • Последващи оценки на изпълнението – същност и ред за осъществяването им.

Програма по часове:

09.30 - 11.00 ч. - семинарни занятия

11.00 - 11.30 ч. - кафе-пауза

11.30 - 13.00 ч. - семинарни занятия

13.00 - 14.00 ч. - обедна почивка

14.00 - 15.30 ч. - семинарни занятия