Политика по защита на данните

За организациите част от Финансова и Правна Академия RDM (Ар Ди Ем ООД, Ар енд Ем БГ ООД, Финансова Академия Ар Ди Ем ЕООД и Правна Академия Ар Ди Ем ЕООД) защитата на Вашите лични данни е висок приоритет.

Тази политика има за цел да Ви помогне да разберете как обработваме личните Ви данни и какви са Вашите права.


Информация предоставена от Вас

Вие може да ни предоставяте информация за Вас, попълвайки регистрационна форма или форма за запитване от нашия уебсайт или комуникирайки с нас по e-mail или телефон.


Информацията, която ни предоставяте, може да включва Вашите:

 • Имена

 • Телефон

 • Адрес

 • Длъжност

 • Професионални квалификации
   

Информация получена от други източници

Възможно е да получим информация за Вас от организацията, в която работите, както и от публично достъпни източници като например уебсайтове на професионални и съсловни организации.

 

Как използваме тази информация?

 • За да изпълним задълженията си и да Ви предоставим необходимата информация във връзка с резервациите Ви за нашите обучения или запитвания за нашите услуги
   

Ние разчитаме на няколко законови бази за обработването на Вашите лични данни:

 • Когато това е необходимо за изпълнението на договорните ни задължения към Вас

 • Когато сте дали Вашето съгласие да обработваме данните Ви по определен начин

 • Когато обработването е необходио за целите на легитимните ни интереси (стига тези интереси да не ограничават неправомерно Вашите права)
   

Легитимните ни интереси, посочени по-горе,  сe изразяват в управлението на нашия бизнес по начин, който ни позволява да Ви предоставим максимално най-добра услуга и да промотираме нашите услуги.

 

Ако обработваме Ваши лични данни на база Вашето съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време.

Някои лични данни са ни необходими, за да сключим договор с Вас или за да изпълним нашите услуги, за което ще бъдете уведомени в момента на предоставяне на данните. Ако откажете да предоставите някои от тези данни, ние може да не сме в състояние да сключим договор с Вас или да Ви предоставим някои от нашите услуги.

 

С кого и в какви случаи можем да споделим Вашите лични данни?

Възможно е да споделим Вашите лични данни със следните трети лица:

 • Бизнес партньори, доставчици и подизпълнители, или


Ако сме длъжни да предоставим Ваши лични данни, за да спазим наше законово задължение или за да упражним правата си по договора си с Вас


Къде съхраняваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни се съхраняват и обработват в рамките на Република България. За съжаление предаването на информация по интернет не е напълно безрисково, но след получаването на информация от Вас, ние ще приложим стрикни мерки за сигурност с цел предотвратяване на неоторизиран достъп до тях.

 

За какъв период съхраняваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни за период не по-дълъг от този, който ни позволява да осъществим целите описани в тази политика. (вижте секцията Как използваме тази информация? по-горе)

 

Политика за отписване от нашия бюлетин

Вие имате право да изискате от нас да не обработваме данните Ви за целите на директния маркетинг. Ако желаете да се отпишете от нашите бюлетини, можете да го направите по всяко време като:

 • Последвате линка за отписване, достъпен от всеки един бюлетин

 • Изпратите ни e-mail с Вашето желаение за отписване на office@rdm-bg.com, или

 • Ни се обадите на 0888/20 56 49

 

Вашите права спрямо личните Ви данни

Вие имате право на достъп, корекция, промяна, ограничаване или изтриване на Вашите лични данни. След като получим Вашето искане, ще се свържем с Вас, за да потвърдим дали разполагаме с Ваши лични данни.

За да упражните някои от тези права, моля свържете се с нас на office@rdm-bg.com

 

За контакти и оплаквания

За всякакви въпроси, коментари, искания или оплаквания свързани с тази политика, моля свържете се с нас на office@rdm-bg.com

Вие също имате право да подадете оплакване в Комисията за Защита на Личните Данни.