Общи условия за участие в събитията на RDM

Заявката Ви за участие в събитие на Consulting Centre RDM се счита за потвърдена след заплащане на регистрационната такса.

Consulting Centre RDM си запазва правото да прави промени в програмата и лекторския екип на събитията, които организира, като поема ангажимента да уведоми своевременно, и не по-късно от 48 часа преди датата на събитието, регистрираните участници за всяка промяна. В случай на отлагане на събитие, организаторът ще възстанови заплатената такса в срок до 3 работни дни.
 

Бъдете спокойни за парите си! Запознайте се с нашата политика по канселации, която защитава Вашите интереси:

  • Ако се откажете не по-късно от 7 дни преди началната дата на семинара, възстановяваме напълно преведената семинарна такса.

  • Ако се откажете след това, възстановяваме 70 % от преведената такса и останалите 30 % може да ползвате като депозит за следващи наши обучения.

  • За канселации в деня на събитието, удържаме 50 лв. административна такса и останалата сума може да ползвате като депозит за следващи наши обучения.

  • Ако към резервацията, която искате да канселирате, е включено и хотелско настаняване, обърнете се към нас, за да Ви препратим условията на хотела.