HR Експерт 2020 г.

Вашият експертен гид в промените в законодателството

16 - 17 Януари 2020 г.

София, хотел Novotel ****

227946_146373112102131_5867777_n.jpg

Катя Кашъмова - експерт по осигуряване в ЦУ на НАП

Промените в социалното и здравно осигуряване за 2020 г.

16 Януари 2020 г. 

09.00 - 12.30 ч. - семинарни занятия

10.30 - 11.00 ч. - кафе пауза

Теди.jpg

Теодора Дичева - експерт по трудово право

Трудово Право 2020 г. Контрол от страна на Инспекцията по Труда. Ключовите задължения за работодателите през новата година.

16 Януари 2020 г.

13.30 - 16.00 ч. - семинарни занятия

14.30 - 15.00 ч. - кафе пауза

Elka .jpg

Елка Атанасова - експерт в ЦУ на НОИ

Задължения на работодатели при пенсиониране на персонала. Нови моменти и практически съвети за изготвяне на необходимата документация

16 Януари 2020 г.

16.00 - 17.30 - семинарни занятия

лорета.jpeg

Лорета Цветкова - експерт по ЗДДФЛ в ЦУ на НАП

Промените в ЗДДФЛ, които работодателите трябва да прилагат за първи път при годишното облагане на
доходите за 2019 г.

17 Януари 2020 г. 

09.00 - 11.30 ч. - семинарни занятия

10.15 - 10.45 ч. - кафе пауза

Аделина_edited.jpg

Аделина Филипова - психолог

Психология на конфликтите в офиса: битката между различните типове личности - стратегии за успех

17 Януари 2020 г. 

11.30 - 12.30 ч. - семинарни занятия

desi 2 .jpeg

Десислава Христова - експерт в ЦУ на НОИ

Нови моменти при изплащането на обезщетения от НОИ.

17 Януари 2020 г.

13.30 - 15.00 - семинарни занятия

Андрей.jpg

Андрей Александров - адвокат, експерт по трудово право

Трудови спорове - тенденции и стратегии. Прекратяване на трудовото правоотношение - заплетени казуси.

17 Януари 2020 г.

15.00 - 17.30 ч. - семинарни занятия

16.00 - 16.30 ч. - кафе пауза