HR Експерт 2020 г.

Вашият експертен гид в промените в законодателството

20 - 21 Януари 2020 г.

Варна, хотел Графит *****

Промените в социалното и здравно осигуряване за 2020 г.

Катя Кашъмова - експерт по осигуряване в ЦУ на НАП

20 Януари 2020 г. 

09.00 - 12.30 ч. - семинарни занятия

10.30 - 11.00 ч. - кафе пауза

Психология на конфликтите в офиса: битката между различните типове личности - стратегии за успех

Аделина Филипова - психолог

20 Януари 2020 г. 

13.30 - 14.30 ч. - семинарни занятия

Трудово Право 2020 г. Контрол от страна на Инспекцията по Труда. Ключовите задължения за работодателите през новата година.

Теодора Дичева - експерт по трудово право

20 Януари 2020 г.

14.30 - 17.30 ч. - семинарни занятия

15.30 - 16.00 ч. - кафе пауза

Задължения на работодатели при пенсиониране на персонала. Нови моменти и практически съвети за изготвяне на необходимата документация

Елка Атанасова - експерт в ЦУ на НОИ

21 Януари 2020 г.

09.00 - 11.30 - семинарни занятия

10.30 - 11.00 - кафе пауза

Нови моменти при изплащането на обезщетения от НОИ.

Десислава Христова - експерт в ЦУ на НОИ

21 Януари 2020 г.

11.30 - 14.30 - семинарни занятия

12.30 - 13.30 - обедна почивка

Трудови спорове - тенденции и стратегии. Прекратяване на трудовото правоотношение - заплетени казуси.

Наско Станев - адвокат, експерт по трудово право

21 Януари 2020 г.

15.00 - 17.30 ч. - семинарни занятия

16.00 - 16.30 ч. - кафе пауза