Данъци и Осигуряване Февруари 2020 г.

Вашият експертен гид в промените в данъчното и осигурително законодателство

20 - 21 Февруари 2020 г.

София, хотел Novotel ****

лорета.jpeg

Промените в ЗДДФЛ, които работодателите трябва да прилагат за първи път при годишното облагане на
доходите за 2019 г.

Лорета Цветкова - експерт по ЗДДФЛ в ЦУ на НАП

20 Февруари 2020 г. 

09.30 - 13.00 ч. - семинарни занятия

11.00 - 11.30 ч. - кафе пауза

cveti 3 .jpg

Промените в ЗКПО за 2020 г. Нови моменти и често задавани въпроси по годишното данъчно и счетоводно приключване на 2019 г.

Цветана Янкова - експерт по ЗКПО в ЦУ на НАП

20 Февруари 2020 г.

14.00 - 17.30 ч. - семинарни занятия

15.30 - 16.00 ч. - кафе пауза

Мина_edited.jpg

Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2020г. Сумиране на оборот за регистрация по ЗДДС при последователна
еднородна дейност в един обект от "лица, действащи съгласувано". Изменения при третирането на някои вътреобщностни сделки. Промени, свързани с ремонт, подобрения и изграждане на инфраструктурни активи.

Мина Янкова - експерт по ЗДДС в ЦУ на НАП

21 Февруари 2020 г. 

09.30 - 13.00 ч. - семинарни занятия

11.00 - 11.30 ч. - кафе пауза

227946_146373112102131_5867777_n.jpg

Промени в социалното и здравно осигуряване за

2020 г.

Катя Кашъмова - експерт по осигуряване в ЦУ на НАП

21 Февруари 2020 г.

14.00 - 17.30 ч. - семинарни занятия

15.30 - 16.00 ч. - кафе пауза