Данъци 2020 г.

Вашият експертен гид в промените в законодателството

22 - 23 Януари 2020 г.

София, хотел Novotel ****

desi kaneva.jpg

Специфики при облагането и декларирането на доходи на български местни физически и юридически лица с източник от чужбина и на доходи на чуждестранни физически и юридически лица от източник в България.

Десислава Канева - адвокат, експерт по трансгранично данъчно облагане

22 Януари 2020 г.

09.30 - 13.00 ч. - семинарни занятия

11.00 - 11.30 ч. - кафе пауза

Митко 2 .jpg

Промените в ЗКПО за 2020 г. Нови моменти и често задавани въпроси по годишното данъчно и счетоводно приключване на 2019 г.

Димитър Войнов - експерт по счетоводство и корпоративен данък

22 Януари 2020 г.

14.00 - 17.30 ч. - семинарни занятия

15.30 - 16.00 ч. - кафе пауза

лорета.jpeg

Промените в ЗДДФЛ, които работодателите трябва да прилагат за първи път при годишното облагане на
доходите за 2019 г.

Лорета Цветкова - експерт по ЗДДФЛ в ЦУ на НАП

23 Януари 2020 г. 

09.30 - 13.00 ч. - семинарни занятия

11.00 - 11.30 ч. - кафе пауза

Kalina_edited.jpg

Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2020г. Сумиране на оборот за регистрация по ЗДДС при последователна
еднородна дейност в един обект от "лица, действащи съгласувано". Изменения при третирането на някои вътреобщностни сделки. Промени, свързани с ремонт, подобрения и изграждане на инфраструктурни активи.

Калина Златанова - експерт по ЗДДС

23 Януари 2020 г. 

14.00 - 17.30 ч. - семинарни занятия

15.30 - 16.00 ч. - кафе пауза