Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор - последни изменения

25 Ноември 2019 г.

Варна, Хотел Графит *****

пепа хаджиева.JPG

Пепа Хаджиева - експерт по системи за финансово управление и контрол в публичния сектор и бюджетно счетоводство

Последните промени в Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор от Февруари 2019 г.

  • Промяна в обхвата на закона.

  • Управленската отговорност на ръководителите на организациите в публичния сектор за въвеждане на елементите на финансово управление и контрол;

  • Нов, разширен обхват на предоставяната информация на министъра на финансите за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на СФУК;

  • Прецизиране на задължителните за въвеждане контролни дейности;

  • Прецизиране на основните понятия, съобразно изискванията на принципите на модела COSO 2013;

  • Нови моменти в предварителния контрол за законосъобразност;

  • Промени в административно-наказателните разпоредби;

  • Често допускани грешки при прилагането на закона и съвети за тяхното избягване и коригиране.

Програма по часове:

09.30 - 11.00 ч. - семинарни занятия

11.00 - 11.30 ч. - кафе-пауза

11.30 - 13.00 ч. - семинарни занятия

13.00 - 14.00 ч. - обедна почивка

14.00 - 15.30 ч. - семинарни занятия