Закон за Обществените Поръчки

12 Ноември 2019 г.

София, Новотел София ****

Акценти

 • Последните промени в Закона за Обществените Поръчки и Правилника за неговото прилагане в сила от 1 Ноември 2019.

 • Практически съвети за работа с новата централизирана платформа за обществени поръчки.

Новата електронна платформа за обществени поръчки

 • Регистрация в ЦАИС ЕОП, разпределяне на роли.

 • Подготовка на обществена поръчка чрез платформата, използване на шаблони и образци, съставяне на график.

 • Основни въпроси в условията на обществена поръчка:

  • обособени позиции;

  • обстоятелства за лично състояние

  • критерии за подбор;

  • критерии за възлагане;

  • срокове – график на обществената поръчка.

 • Обявяване на обществените поръчки чрез електронната платформа.

 • Искане и даване на разяснения по условията на поръчката.

 • Подготовка, окомплектоване и подаване на оферта чрез електронната платформа.

 • Работа на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

 • Връчване на решенията на възложителя чрез електронната платформа.

 • Сключване на договор за обществена поръчка.

 • Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява – особености при възлагане чрез електронната платформа.

mariana copy.jpg

Мариана Кацарова - експерт по обществени поръчки

Програма по часове:

09.30 - 11.00 ч. - семинарни занятия

11.00 - 11.30 ч. - кафе-пауза

11.30 - 13.00 ч. - семинарни занятия

13.00 - 14.00 ч. - обедна почивка

14.00 -15.30 ч. - семинарни занятия

15.30 - 16.00 ч. - кафе-пауза

16.00 - 17.30 ч. - семинарни занятия