СИДДО и Трансферно Ценообразуване

15 Ноември 2019 г.

София, Новотел София ****

DKaludova.jpg

Десислава Калудова - експерт по трансферно ценообразуване в ЦУ на НАП

Програма по часове:

09.30 - 11.00 ч. - семинарни занятия

11.00 - 11.30 ч. - кафе-пауза

11.30 - 13.00 ч. - семинарни занятия

Промените в ДОПК обнародвани на 13.08.2019 г., които въвеждат задължителна документация за трансферно ценообразуване:

 • Кои български дружества имат задължение за изготвяне на документацията?

 • Допълнителни изисквания към дружества част от международна група предприятия.

 • Краен срок за изготвяне на документацията и задължения за годишна отчетност.

 • Контрол и санкции при неспазване на правилата.

Синтезиран преглед на основните принципи при определяне на пазарни цени.

Контрол от страна на НАП.

desi kaneva.jpg

Десислава Канева - адвокат и експерт по международно данъчно облагане

Програма по часове:

14.00 - 15.30 ч. - семинарни занятия

15.30 - 16.00 ч. - кафе-пауза

16.00 - 17.30 ч. - семинарни занятия

СИДДО и Данък при Източника - международно облагане на доходи и печалби на български и чуждестранни лица:

 • Как да определим дали едно физическо или юридическо лице е „местно лице“ за целите на данъчното облагане?

 • Формиране на място на стопанска дейност или определена база в чужбина. Последици. Примери. Данъчно положение в България.

 • Методи за избягване на двойното данъчно облагане. Ефект.

 • Казуси:

  • Доходи от трудови правоотношения;

  • Доходи от извършени услуги в чужбина.

 • Приложими данъци върху доходи и печалби на чуждестранни лица – данъци при източника и корпоративен данък. Ред за прилагане на облекченията по СИДДО.

 • Примери относно някои видове доходи на чуждестранни лица:

  • Доходи от технически услуги;

  • Дивиденти и приравнени на тях доходи;

  • Доходи от предоставяне на ноу-хау и търговска марка;

  • Доходи по договори за лизинг на оборудване;

  • Доходи на чуждестранни управители;

  • Директорски възнаграждения.