Данъчен и счетоводен експерт София 

20 и 21 Ноември 2019 г.

София, Новотел София **** (до The Mall)

Традиционният семинар "Данъчен и счетоводен експерт" на Финансова Академия RDM и този Ноември ще представи синтезирано и с много примери от практиката най-интересните и често срещани казуси по прилагането на данъчното законодателство за 2019 г. и ще Ви подготви за ефективно и безпроблемно приключване на годината.

Ще говорим за горещите теми от ЗКПО, ЗДДС и ЗДДФЛ и тенденциите в данъчния контрол.

лорета.jpeg

Годишно облагане на доходите на физическите лица

Лорета Цветкова - експерт по ЗДДФЛ в ЦУ на НАП

20 Ноември 2019 г. 

9.30 - 13.00 ч. - семинарни занятия

11.00 - 11.30 ч. - кафе пауза

cveti 3 .jpg

Корпоративен данък и практика на НАП

Цветана Янкова - експерт по ЗКПО в ЦУ на НАП

20 Ноември 2019 г.

14.00 - 17.30 ч. - семинарни занятия

15.30 - 16.00 ч. - кафе пауза

Митко 2 .jpg

Годишно счетоводно приключване

Димитър Войнов - експерт по счетоводство и корпоративен данък

21 Ноември 2019 г.

09.30 - 13.00 ч. - семинарни занятия

11.00 - 11.30ч. - кафе пауза

Валя.jpg

Закон за данък върху добавената стойност

Валентина Василева - експерт по ЗДДС

21 Ноември 2019 г.

14.00 - 17.30 ч. - семинарни занятия

15.30 - 16.00 ч. - кафе пауза