Оперативни програми

Наименование на оперативната програма: „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
 
Наименование на проекта: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки BG16RFOP002-2.095-1466 

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Ар Ди Ем ООД
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 22 935.03 лв.
 
Начало: 22.01.2021.г.
Край: 22.04.2021 г.


 

еu.png
opik.png

Наименование на оперативната програма: „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
 
Наименование на проекта: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки BG16RFOP002-2.097-2942 

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Ар Ди Ем ООД
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа:  1 381.35 лв.
 
Начало: 30.03.2021.г.
Край: 30.06.2021 г.