Оперативни програми

Наименование на оперативната програма: „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
 
Наименование на проекта: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки BG16RFOP002-2.095-1466 

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Ар Ди Ем ООД
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 22 935.03 лв.
 
Начало: 22.01.2021.г.
Край: 22.04.2021 г.