RDM Бюлетин

ЗОП Академия през Ноември във Варна: Kлючът към успешно възлагане и спечелване на обществени поръчки: Процедури, документация, сключване на договор и обжалване

Кога: 13 ноември 2017 г. - 14 ноември 2017 г.
Къде: гр. Варна, Хотел Графит *****

2017-11-13 09:00 2017-11-14 17:30 Europe/Sofia ЗОП Академия през Ноември във Варна: Kлючът към успешно възлагане и спечелване н Това обучение ще даде ценна информация и съвети, както на възложителите, така и на участниците в процедури по ЗОП. Практиката ни показва, че обединяването на двете категории лица в едно обучение е изключително полезно, защото позволява разглеждането... гр. Варна, Хотел Графит ***** RDM BG office@rdm-bg.com

Теми и акценти на семинара

Този семинар е съставен от два модула и има за цел да разгледа най-важните изменения и практически проблеми при прилагането на новия Закон за Обществените Поръчки - близо година и половина от влизането му в сила.

Ще говорим за новите правила, процедури и срокове при възлагане и обжалване на обществени поръчки.

В рамките на 12 учебни часа ще получите синтезирана и практически-ориентирана информация от нашите топ експерти.

Ще чуете правилното тълкуване на закона, ще задедете въпроси и ще получите конкретни отговори.

Обучението е изключително подходящо за:

 • експерти и длъжностни лица по обществени поръчки от публичния и реалния сектор
 • юрисконсулти
 • счетоводители
 • финансови контрольори
 • вътрешни одитори

Уверяваме Ви, че може да разчитате на нашата запазена марка

 • първокласни лектори;
 • изцяло практически-ориентирани програми
 • луксозни условия на провеждане
 • отличен кетъринг
 • много подаръци и изненади!

Програма

Това обучение ще даде ценна информация и съвети, както на възложителите, така и на участниците в процедури по ЗОП.

Практиката ни показва, че обединяването на двете категории лица в едно обучение е изключително полезно, защото позволява разглеждането на пълния цикъл на една обществена поръчка и проблемите, които могат да възникнат във всеки един етап от гледна точка на тези, които възлагат поръчката, и бизнесите, които се борят за нейното спечелване.

Модул I: 13 Ноември: от 14.00 до 17.30 ч. - кафе-пауза от 15.30 до 16.00 ч. 

Практика на КЗК при обжалване на остраняване на кандидати или участници от процедурата, поради наличие на основания за задължително или незадължително отстраняване, съгласно чл. 54 и чл. 55 от ЗОП.

 • Първи решения на КЗК по повод обжалване на прилагането на новите основания за отстраняване от страна на възложителите.
 • Практическа приложимост на мерките за надеждност при различните основания за отстраняване.
 • Хипотези и решения на ВАС по представените случаи.


Практика на КЗК по обжалване на критериите за подбор в решенията за откриване на възложителите.

 • Незаконосъобразни критерии за подбор.
 • Практика на КЗК по обжалване на предвидените от възложителя документи, за доказване на критериите за подбор и момент на доказването им.
 • Подход на КЗК при обжалване на изпълнението на критериите за подбор с ресурси на трети лица. Специфики.
 • Специфики при доказването на произход на стоките - възможни и забранени практики. Практика на КЗК във връзка с изискването за наличие на сертификати. Специфични моменти при определянето на точния вид сертификат.
 • Решения на ВАС по представените случаи.


Практика на КЗК по обжалване на незаконосъобразни критерии за възлагане в решенията за откриване на възложителите.

 • Незаконосъобразни методики за оценка.


Практика на КЗК във връзка с обжалване на решението за класиране.

 • Незаконосъобразно допускане, отстраняване на участник.
 • Грешки при попълване на ЕЕДОП.
 • Необичайно благоприятни оферти.
 • Незаконосъобразно отхвърляне, приемане на писмени обосновки. Новости в практиката.
 • Незаконосъобразно прилагане на методиката за оценка. Липса на мотиви.
 • Други съществени процесуални нарушения в работата на комисията, които не водят до прекратяване на процедурата.
 • Решения на ВАС по представените случаи.


Практика на КЗК по обжалване на решения за прекратяване на процедурата. 

 • Приложение на новите възможности.


Модул II: 14 ноември от 9.30 до 17.30 ч.: кафе-паузи от 11.00 до 11.30 и 15.30 до 16.00 ч. и обяд от 13.00 до 14.00 ч.


Планиране на обществените поръчки:

 • Определяне на прогнозната стойност на обществените поръчки по чл. 21 от ЗОП – особени хипотези;
 • Забрана за разделяне на обществените поръчки – правило и изключения;
 • График за възлагане на обществени поръчки.


Провеждане на възлагане чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:

 • Изисквания за участие;
 • Разяснения;
 • Удължаване на срока за подаване на оферти;
 • Окомплектоване на офертите;
 • Работа на комисията;
 • Сключване на договор.


Подготовка на процедурите по ЗОП:

 • Обособени позиции;
 • Гаранции за изпълнение;
 • Стандартизирани образци на документи.


Участие в обществени поръчки:

 • Окомплектоване на офертите;
 • Попълване на ЕЕДОП;
 • Подаване на оферти.


Работа на комисията за провеждане на процедура по ЗОП:

 • Състав на комисията;
 • Ход за работа на комисията – стандартен и обърнат ред – особености;
 • Документиране работата на комисията.


Сключване на договор за обществена поръчка:

 • Условия за сключване на договор;
 • Представяне на документи.


Лектори

Мариана Кацарова - експерт по ЗОП (лектор в Модул II)

Г-жа Кацарова има дългогодишен опит в областта на обществените поръчки в качеството си на юрист в Сметна Палата. Тя познава перфектно законодателството и ще Ви представи всички промени по интересен, разбираем начин, така че да сте уверени, когато прилагате новия ЗОП в работата си.


Весела Андонова - експерт и консултант по ЗОП (лектор в Модул I) 

Преди да започне частната си практика, г-жа Андонова има дългогодишен опит като член на Комисията за Защита на Конкуренцията и е участвала в решаването на едни от най-заплетените жалби пред Комисията във връзка с провеждането на обществените поръчки. Нейният опит и съвети са полезни, както за възложители, които трябва да знаят кога трябва да отстранят определени кандидати или участници , така и за изпълнители, които искат да разберат кога и как могат да обжалват критериите за възлагане на поръчката и/или финалното решение за класиране на възложителя

Място на провеждане - гр. Варна, Хотел Графит *****

хотел изглед
ресторант
Зала Chester
Зала The Other Floor
Ресторант Ред Канапе
Семинар
Книжка
Сертификати
Семинар
Кафе пауза в Новотел

Полезна информация

Как да стигнете до хотела?

Хотел Графит е най-новият петзвезден бизнес хотел във Варна.
Има изключително удобна локация: намира се в сърцето на града - на бул. Княз Борис I 65 - само на метри от Икономическия университет и на най-оживената търговска улица. 

До Хотел Графит може да стигнете лесно и удобно с градски транспорт от различни точки на града: пред хотела спират автобуси по линиите 14, 409, 8 и 9. Ако имате нужда от подробна информация – се обърнете към нас. 

С автомобил също ще стигнете много лесно до Хотел Графит, а паркирането в центъра на Варна е безплатно.

Информация за нощувки

Ако не сте от Варна и желаете да Ви съдействаме с резервация за нощувки, с удоволствие ще Ви предложим различни варианти съобразени с Вашия бюджет.

Видове регистрации


Семинарна такса:

 • 229 лв. крайна цена * при участие в Модул I и Модул II на 13 и 14 Ноември 


 • семинарни занятия - 12 учебни часа
 • учебни материали
 • сертификат за преминато обучение
 • 3 богати кафе-паузи
 • обяд в ресторант Red Canape 

Семинарна такса за участие само в Модул I:

 • 85 лв. крайна цена 
  • семинарни занятия - 4 учебни часа
  • учебни материали
  • сертификат за преминато обучение
  • богатa кафе-паузa

     Семинарна такса за участие само в Модул II:

     • 155 лв. крайна цена 
      • семинарни занятия - 8 учебни часа
      • учебни материали
      • сертификат за преминато обучение
      • 2 богати кафе-паузи
      • обяд в ресторант Red Canape
      Възползвайте се от нашите специални отстъпки:
      • 5 % отстъпка за лоялни клиенти на RDM 
      • 5 % отстъпка при участие на двама или повече участници от една организация, или  
      • 10 % отстъпка при участие на четирима или повече участници от една организация 

      *отстъпката за лоялни клиенти може да се комбинира с отстъпката за повече участници       ЗОП Академия RDM Ви обещава най-високо качество: луксозни условия за провеждане, практическа програма, атрактивна цена, отличен кетъринг и много изненади.

      Защото нашите клиенти заслужават най-доброто!

      * Правна Академия Ар Ди Ем ЕООД не е регистрирана по ЗДДС


      Краен срок за плащане: 6 Ноември 2017

      Правна Академия Ар Ди Ем ЕООД

      IBAN: BG98STSA93000024696466

      BIC:STSABGSF

      Банка ДСК АД

      Бъдете спокойни за парите си! Запознайте се с нашата политика по канселации, която защитава Вашите интереси:

      • Ако се откажете не по-късно от 7 дни преди началната дата на семинара, възстановяваме напълно преведената семинарна такса.
      • Ако се откажете след това, възстановяваме 70 % от преведената такса и останалите 30 % може да ползвате като депозит за следващи наши обучения.
      • За канселации в деня на събитието, удържаме 30 лв. административна такса и останалата сума може да ползвате като депозит за следващи наши обучения.
      • Ако към резервацията, която искате да канселирате, е включено и хотелско настаняване, обърнете се към нас, за да Ви препратим условията на хотела.


      E-mail: office@rdm-bg.com
      Тел.: +359 888 20 56 49
      полезни връзки:
      Предстоящи семинари / Отминали семинари по Счетоводство, Данъци, Осигуряване и Трудово Право
      2000-2018 © АР ДИ ЕМ ООД. Всички права запазени. Поддържа се от Студио Кипо