RDM Бюлетин

Данъчен и Счетоводен Експерт през Ноември в София: Ефективно приключване на отчетната 2017 г. Дискусия на горещите теми от ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и ДОПК и тенденциите в данъчния контрол.

Кога: 22 ноември 2017 г. - 24 ноември 2017 г.
Къде: гр. София, Новотел София **** (до The Mall)

2017-11-22 09:00 2017-11-24 17:30 Europe/Sofia Данъчен и Счетоводен Експерт през Ноември в София: Ефективно приключване на отче 22 Ноември 2017 г. Какво ново в ЗДДС и ППЗДДС за 2017 г. и практиката на НАП при тяхното прилагане? Гледната точка на данъчния консултант. Продължителност: от 14.00 до 17.30 ч. Кафе-пауза от 15.30 до 16.00 ч. Промени, свързани с еднократните ... гр. София, Новотел София **** (до The Mall) RDM BG office@rdm-bg.com

Теми и акценти на семинара

Уверяваме Ви, че може да разчитате на нашата запазена марка

 • първокласни лектори;
 • изцяло практически-ориентирани програми
 • луксозни условия на провеждане
 • отличен кетъринг
 • много подаръци и изненади!

Обучението е подходящо за:

 • финансови директори
 • главни и зам. главни счетоводители
 • оперативни счетоводители
 • собственици на счетоводни кантори
 • финансови мениджъри и контролери, ангажирани в процеса по годишно счетоводно и данъчно приключване
 • мениджъри човешки ресурси
 • специалисти ТРЗ

Програма

22 Ноември 2017 г. 

Какво ново в ЗДДС и ППЗДДС за 2017 г. и практиката на НАП при тяхното прилагане? Гледната точка на данъчния консултант.

Продължителност: от 14.00 до 17.30 ч. Кафе-пауза от 15.30 до 16.00 ч.

Промени, свързани с еднократните корекции на ползван данъчен кредит при брак и липси.

Нови ежегодни корекции за ползван данъчен кредит за активи, които са използвани както за облагаеми, така и за освободени доставки или се използват и за лични нужди.

Нови правила при ползване на частичен данъчен кредит

Данъчното третиране по ЗДДС на отношенията между неперсонифицирано дружество (консорциум) и неговите съдружници.

Пропорционален размер на данъчния кредит при ползване на фирмени активи както за независима икономическа дейност, така и за лични нужди.

Очаквани промени в ЗДДС за 2018 г. свързани с облекчения при първоначална регистрация по ЗДДС.


23 Ноември 2017 г. 

ЗКПО, Закон за Счетоводството и Годишно данъчно приключване на 2017 г. 
Продължителност: от 09.00 до 14.00 ч.: кафе-пауза от 10.30 до 11.00 ч. и обедна почивка от 12.30 до 13.15 ч.

Една година след въвеждането на новия режим за облагане на разходите при лично ползване на фирмени активи от работници, служители, управители: оценка на проблемите при прилагането ми и контролните действия от страна на НАП.

Големите касови наличности и съмнения за скрито разпределение на печалбата: ключов приоритет за контролните органи на НАП - как да оценим риска за своето предприятие и какви мерки можем да вземем сега, за да предовратим глоби и санкции при евентуална проверка или ревизия?

Очаквани промени за 2018 г. в ЗКПО и Закона за Счетоводство във връзка с въвеждане на облекчения за фирмите, неизвършвали дейност през годината.

Годишното данъчно приключване на 2017 г.:

 • Данъчни постоянни разлики:

- разходи, несвързани с дейността;

- скрито разпределение на печалба;

- непризнати разходи за ДДС;

- разходи за дарения;

- липси и брак на активи

 • Данъчни временни разлики

- преоценки на активи и пасиви;

- провизии за задължения;

- неизползвани отпуски;

- неплатени доходи на физически лица;

- регулиране на слабата капитализация;

- капитализиране на данъчни временни разлики

 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели
 • Данъчен амортизационен план
 • Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки
 • Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
 • Данъчно третиране на дивиденти
 • Данъчно третиране при преобразуване на дружества
 • Данъци върху разходите:

- социални разходи

- представителни разходи

- разходи, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства
Промените в ДОПК за 2017 г. и съвети за защита от санкции при проверки и ревизии на НАП
Продължителност: от 14.15 до 17.30 ч. : кафе-пауза от 15.45 до 16.15 ч.

Какво ново в ДОПК за 2017 г.?

Промени, разширяващи кръга на лицата, които могат да носят отговорност за непогасени данъци и осигурителни вноски за задължените юридически лица - за какво да внимават собствениците на търговски дружества?

Нова презумпция за ‘недобросъвестност’ при извършване на определени действия след започване на проверка или ревизия.

Практически преглед на специфицките на различните видове контролни производства на НАП:

 • за какво да внимават данъкоплатците
 • каква стратегия да имат при комуникация с данъчната администрация
 • какви са сроковете за предоставяне на информация и каква информация имат право да изискват

Проверки и ревизии по ЗДДС и ЗКПО, проверки по системата Интрастат, проверки за наличие и липса на основание за прилагане на СИДДО, проверки от данъчната администрация на друга държава членка на ЕС.

Кои актове и действия на органите на НАП се считат за незаконосъобразни?

Административно и съдебно обжалване на актове на НАП – практика на УДОП, ВАС и СЕС.

Какви фактори да вземе в предвид ръководството, когато взема решение дали да обжалва ревизионен акт или съдебно решение по данъчно дело?


24 Ноември 2017 г. 

ЗДДФЛ и Годишно облагане на доходите на физически лица, придобити през 2017 г.
Продължителност: от 09.30 до 13.00 ч. Кафе-пауза от 11.00 до 11.30 ч.

Aвансово и годишно облагане на доходите

Специфики при облагането на непаричните доходи. Казуси от практиката.

Най-често допусканите грешки при облагането на доходите от трудови правоотношения:

 • фомиране на облагаем доход и данъчна основа
 • определяне, удържане и внасяне на дължимия данък
 • подаване на информация в НАП

Интересни казуси от практиката:

 • доходи от продажба/замяна на имущество
 • доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък
 • данъчни облекчения за физическите лица за 2017 г. и особености при ползването им и др.

Годишни задължения за платците и за получателите на доходи през 2017 г. и коментар по свързаните с тях въпроси:

 • предоставяне на информация в НАП за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС;
 • подаване на Справка за изплатени доходи на физически лица за 2017 г.
 • подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. Коментар по новите моменти във формуляра.

Лектори

Димитър Войнов - експерт по ЗКПО

Валентина Василева - консултант по ЗДДС

Лорета Цветкова - експерт по ЗДДФЛ в ЦУ на НАП

Биляна Гецова - адвокат и експерт по ДОПК

Място на провеждане - гр. София, Новотел София **** (до The Mall)

Novotel Sofia
Bulgaria Hall
Ресторант
Кафе пауза в Новотел
Вкусни плодови тарталети
Семинарни занятия

Полезна информация

Как да стигнете до хотела?

Novotel Sofia е най-новият четиризвезден бизнес хотел, част от международна верига в София.

Има изключително удобна локация – на бул. Цариградско Шосе 115 N – в непосредствена близост до The Mall –най-популярния шопинг център в столицата.

До Novotel може да стигнете лесно и удобно с градски транспорт от различни точки на града: ако имате нужда от подробна информация – се обърнете към нас.

С автомобил ще стигнете до Novotel само за 5-10 мин. от самия център на София.

Като участници в наше обучение, може да ползвате абсолютно безплатно подземния паркинг на хотела (до изчерпване на местата в паркинга) 

Информация за нощувки

Ако не сте от София и желаете да Ви съдействаме с резервация за нощувки, с удоволствие ще Ви предложим различни варианти съобразени с Вашия бюджет.

Видове регистрацииСеминарна такса :

259 лв. без ДДС (310.80 лв. крайна цена)*


 • семинарни занятия - 16 учебни часа
 • учебни материали
 • сертификат за преминато обучение
 • 4 богати кафе-паузи
Доплащане за обяд на 23 Ноември: 20 лв. крайна цена

Възползвайте се от нашите специални отстъпки:


 • 5 % за лоялни клиенти*
 • 5 % при участие на двама или повече участници от една организация, или 
 • 10 % при участие на четирима или повече участници от една организация 
*отстъпката за лоялни клиенти може да се комбинира с тази за повече участници Финансова Академия RDM Ви обещава най-високо качество: луксозни условия за провеждане, практическа програма, атрактивна цена, отличен кетъринг и много изненади.

Защото нашите клиенти заслужават най-доброто!

* Ар Ди Ем ООД  е регистрирана по ЗДДС

Как да заплатите таксата?

По банков път – по сметката на Ар Ди Ем ООД в Банка ДСК АД

IBAN: BG80STSA93000010880595  ; BIC: STSABGSF

Краен срок за регистрация и плащане: 17 Ноември 2017

Бъдете спокойни за парите си! Запознайте се с нашата политика по канселации, която защитава Вашите интереси:

 • Ако се откажете не по-късно от 7 дни преди началната дата на семинара, възстановяваме напълно преведената семинарна такса.
 • Ако се откажете след това, възстановяваме 70 % от преведената такса и останалите 30 % може да ползвате като депозит за следващи наши обучения.
 • За канселации в деня на събитието, удържаме 30 лв. административна такса и останалата сума може да ползвате като депозит за следващи наши обучения.
 • Ако към резервацията, която искате да канселирате, е включено и хотелско настаняване, обърнете се към нас, за да Ви препратим условията на хотела.


E-mail: office@rdm-bg.com
Тел.: +359 888 20 56 49
полезни връзки:
Предстоящи семинари / Отминали семинари по Счетоводство, Данъци, Осигуряване и Трудово Право
2000-2018 © АР ДИ ЕМ ООД. Всички права запазени. Поддържа се от Студио Кипо