RDM Бюлетин

Данъчен и Счетоводен Експерт през Ноември във Варна: Ефективно приключване на отчетната 2017 г. Дискусия на горещите теми от ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и ДОПК и тенденциите в данъчния контрол.

Кога: 16 ноември 2017 г. - 17 ноември 2017 г.
Къде: гр. Варна, Хотел Графит *****

2017-11-16 09:00 2017-11-17 17:30 Europe/Sofia Данъчен и Счетоводен Експерт през Ноември във Варна: Ефективно приключване на от 16 Ноември 2017 г.:ЗКПО, Закон за Счетоводството и Годишно данъчно приключване на 2017 г. Продължителност: от 09.00 до 14.00 ч.: кафе-пауза от 10.30 до 11.00 ч. и обедна почивка от 12.30 до 13.15 ч. Една година след въвеждането на новия реж... гр. Варна, Хотел Графит ***** RDM BG office@rdm-bg.com

Теми и акценти на семинара

Уверяваме Ви, че може да разчитате на нашата запазена марка

 • първокласни лектори;
 • изцяло практически-ориентирани програми
 • луксозни условия на провеждане
 • отличен кетъринг
 • много подаръци и изненади!

Обучението е подходящо за:

 • финансови директори
 • главни и зам. главни счетоводители
 • оперативни счетоводители
 • собственици на счетоводни кантори
 • финансови мениджъри и контролери, ангажирани в процеса по годишно счетоводно и данъчно приключване
 • мениджъри човешки ресурси
 • специалисти ТРЗ

Програма

16 Ноември 2017 г.:


ЗКПО, Закон за Счетоводството и Годишно данъчно приключване на 2017 г. 
Продължителност: от 09.00 до 14.00 ч.: кафе-пауза от 10.30 до 11.00 ч. и обедна почивка от 12.30 до 13.15 ч. 

Една година след въвеждането на новия режим за облагане на разходите при лично ползване на фирмени активи от работници, служители, управители: оценка на проблемите при прилагането ми и контролните действия от страна на НАП. 

Големите касови наличности и съмнения за скрито разпределение на печалбата: ключов приоритет за контролните органи на НАП - как да оценим риска за своето предприятие и какви мерки можем да вземем сега, за да предовратим глоби и санкции при евентуална проверка или ревизия? 

Очаквани промени за 2018 г. в ЗКПО и Закона за Счетоводство във връзка с въвеждане на облекчения за фирмите, неизвършвали дейност през годината. 

Годишното данъчно приключване на 2017 г.:

 • Данъчни постоянни разлики:

- разходи, несвързани с дейността;

- скрито разпределение на печалба;

- непризнати разходи за ДДС;

- разходи за дарения;

- липси и брак на активи

 • Данъчни временни разлики

- преоценки на активи и пасиви;

- провизии за задължения;

- неизползвани отпуски;

- неплатени доходи на физически лица;

- регулиране на слабата капитализация;

- капитализиране на данъчни временни разлики

 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели
 • Данъчен амортизационен план
 • Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки
 • Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
 • Данъчно третиране на дивиденти
 • Данъчно третиране при преобразуване на дружества
 • Данъци върху разходите:

- социални разходи

- представителни разходи

- разходи, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства
Промените в ДОПК за 2017 г. и съвети за защита от санкции при проверки и ревизии на НАП
Продължителност: от 14.15 до 17.30 ч. : кафе-пауза от 15.45 до 16.15 ч. 

Какво ново в ДОПК за 2017 г.? 

Промени, разширяващи кръга на лицата, които могат да носят отговорност за непогасени данъци и осигурителни вноски за задължените юридически лица - за какво да внимават собствениците на търговски дружества? 

Нова презумпция за ‘недобросъвестност’ при извършване на определени действия след започване на проверка или ревизия.

Практически преглед на специфицките на различните видове контролни производства на НАП:

 • за какво да внимават данъкоплатците
 • каква стратегия да имат при комуникация с данъчната администрация
 • какви са сроковете за предоставяне на информация и каква информация имат право да изискват

Проверки и ревизии по ЗДДС и ЗКПО, проверки по системата Интрастат, проверки за наличие и липса на основание за прилагане на СИДДО, проверки от данъчната администрация на друга държава членка на ЕС.

Кои актове и действия на органите на НАП се считат за незаконосъобразни?

Административно и съдебно обжалване на актове на НАП – практика на УДОП, ВАС и СЕС.

Какви фактори да вземе в предвид ръководството, когато взема решение дали да обжалва ревизионен акт или съдебно решение по данъчно дело?


17 Ноември: 2017 г.


Какво ново в ЗДДС и ППЗДДС за 2017 г. и практиката на НАП при тяхното прилагане? Гледната точка на данъчния консултант. 

Продължителност: от 09.30 до 13.00 ч. Кафе-пауза от 11.00 до 11.30 ч.

Промени, свързани с еднократните корекции на ползван данъчен кредит при брак и липси.

Нови ежегодни корекции за ползван данъчен кредит за активи, които са използвани както за облагаеми, така и за освободени доставки или се използват и за лични нужди.

Нови правила при ползване на частичен данъчен кредит 

Данъчното третиране по ЗДДС на отношенията между неперсонифицирано дружество (консорциум) и неговите съдружници.

Пропорционален размер на данъчния кредит при ползване на фирмени активи както за независима икономическа дейност, така и за лични нужди.

Очаквани промени в ЗДДС за 2018 г. свързани с облекчения при първоначална регистрация по ЗДДС.


ЗДДФЛ и Годишно облагане на доходите на физически лица, придобити през 2017 г.
Продължителност: от 14.00 до 17.30 ч. Кафе-пауза от 15.30 до 16.00 ч.

Aвансово и годишно облагане на доходите

Специфики при облагането на непаричните доходи. Казуси от практиката.

Най-често допусканите грешки при облагането на доходите от трудови правоотношения:

 • фомиране на облагаем доход и данъчна основа
 • определяне, удържане и внасяне на дължимия данък
 • подаване на информация в НАП

Интересни казуси от практиката:

 • доходи от продажба/замяна на имущество
 • доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък
 • данъчни облекчения за физическите лица за 2017 г. и особености при ползването им и др.

Годишни задължения за платците и за получателите на доходи през 2017 г. и коментар по свързаните с тях въпроси:

 • предоставяне на информация в НАП за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС;
 • подаване на Справка за изплатени доходи на физически лица за 2017 г.
 • подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. Коментар по новите моменти във формуляра.

Лектори

Димитър Войнов - експерт по ЗКПО

Валентина Василева - консултант по ЗДДС

Лорета Цветкова - експерт по ЗДДФЛ в ЦУ на НАП

Биляна Гецова - адвокат и експерт по ДОПК

Място на провеждане - гр. Варна, Хотел Графит *****

хотел изглед
ресторант
Зала Chester
Зала The Other Floor
Ресторант Ред Канапе
Семинар
Книжка
Сертификати
Семинар
Кафе пауза в Новотел

Полезна информация

Как да стигнете до хотела?

Хотел Графит е най-новият петзвезден бизнес хотел във Варна.

Има изключително удобна локация: намира се в сърцето на града - на бул. Княз Борис I 65 - само на метри от Икономическия университет и на най-оживената търговска улица.

До Хотел Графит може да стигнете лесно и удобно с градски транспорт от различни точки на града: пред хотела спират автобуси по линиите 14, 409, 8 и 9. Ако имате нужда от подробна информация – се обърнете към нас.

С автомобил също ще стигнете много лесно до Хотел Графит, а паркирането в центъра на Варна е безплатно. 

Информация за нощувки

Ако не сте от Варна и желаете да Ви съдействаме с резервация за нощувки, с удоволствие ще Ви предложим различни варианти съобразени с Вашия бюджет.

Видове регистрации


Семинарна такса:

 • 259 лв. без ДДС  (310.80 лв. крайна цена)*


 • семинарни занятия - 16 учебни часа
 • учебни материали
 • сертификат за преминато обучение
 • 4 богати кафе-паузи
Доплащане за два обяда на 16 и 17 Ноември: 30 лв. крайна цена

Възползвайте се от нашите специални отстъпки: 

 • 5 % отстъпка за лоялни клиенти на RDM*
 • 5 % отстъпка при участие на двама или повече участника от една организация, или
 • 10 % отстъпка при участие на четирима или повече участника от една организация 
*отстъпката за лоялни клиенти може да се комбинира с тази за повече участници 


Финансова Академия RDM Ви обещава най-високо качество: луксозни условия за провеждане, практическа програма, атрактивна цена, отличен кетъринг и много изненади.

Защото нашите клиенти заслужават най-доброто!

* Ар Ди Ем ООД  е регистрирана по ЗДДС 

Как да заплатите таксата?

По банков път – по сметката на Ар Ди Ем ООД в Банка ДСК АД

IBAN: BG80STSA93000010880595  ; BIC: STSABGSF

Краен срок за плащане: 10 Ноември 2017

Бъдете спокойни за парите си! Запознайте се с нашата политика по канселации, която защитава Вашите интереси:

 • Ако се откажете не по-късно от 7 дни преди началната дата на семинара, възстановяваме напълно преведената семинарна такса.
 • Ако се откажете след това, възстановяваме 70 % от преведената такса и останалите 30 % може да ползвате като депозит за следващи наши обучения.
 • За канселации в деня на събитието, удържаме 30 лв. административна такса и останалата сума може да ползвате като депозит за следващи наши обучения.
 • Ако към резервацията, която искате да канселирате, е включено и хотелско настаняване, обърнете се към нас, за да Ви препратим условията на хотела.


E-mail: office@rdm-bg.com
Тел.: +359 888 20 56 49
полезни връзки:
Предстоящи семинари / Отминали семинари по Счетоводство, Данъци, Осигуряване и Трудово Право
2000-2018 © АР ДИ ЕМ ООД. Всички права запазени. Поддържа се от Студио Кипо