RDM Бюлетин

Семинари и консултации

Теми

 • Годишно Счетоводно и Данъчно Приключване
 • Закон за Данък върху Добавената Стойност
 • Закон за Корпоративното и Подоходно Облагане
 • Закон за Данък върху Доходите на Физическите Лица
 • Международни и Национални Счетоводни Стандарти
 • Анализ на Финансови Отчети
 • Социално и Здравно Осигуряване
 • Трудово Право
 • Безопасност и Здраве при Работа
 • Практика по съставяне на финансов и управленски отчет
 • Управленско счетоводство
 • Бюджетиране и контролинг
 • Управление на стрес, време и конфликти
 • Оценка,мотивация и диагностика на персонала
 • Лидерски умения
 • Бизнес етикет и комуникации

RDM Новини

25 май 2018 г.

 За Финансова и Правна Академия RDM запазването на конфиденциалността на Вашите лични данни е висок приоритет.

 Нашата обновена политика по защита на данните може да намерите тук.

 Политиката има за основна цел да:

 • Ви разясни каква лична информация и за какви цели обработваме за Вас; и
 • Ви даде информация за правата, които имате спрямо тази информация и как да ги упражните.

 

Прочетете още

Всички новини

RDM Анкета

Възнамерявате ли до края на годината да деклрарирате доброволно пред НАП скрито разпределение на печалбата?
E-mail: office@rdm-bg.com
Тел.: +359 888 20 56 49
полезни връзки:
Предстоящи семинари / Отминали семинари по Счетоводство, Данъци, Осигуряване и Трудово Право
2000-2018 © АР ДИ ЕМ ООД. Всички права запазени. Поддържа се от Студио Кипо